AuthoringSink.HiddenRegions Vlastnost

Definice

Tato vlastnost slouží k vyhledání, zda by měl váš analyzátor volat AddHiddenRegion

public:
 property bool HiddenRegions { bool get(); };
public:
 property bool HiddenRegions { bool get(); };
public bool HiddenRegions { get; }
member this.HiddenRegions : bool
Public ReadOnly Property HiddenRegions As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Vrátí true , zda by měly být zpracovány skryté oblasti. v opačném případě vrátí false (ignoruje skryté oblasti).

Poznámky

Tato vlastnost je v analyzátoru dotazována k určení, zda by měla být v rámci tohoto konkrétního spuštění začínat skrytými oblastmi, a pokud ano, uložte tyto oblasti s voláním AddHiddenRegion metody. Tato vlastnost prověřuje ParseReason rozhraní a vrátí, true Pokud je Check .

Platí pro