AuthoringSink.MethodParameters Vlastnost

Definice

Tuto vlastnost použijte k nalezení, zda by měl váš analyzátor volat StartParameters, NextParameter nebo EndParameters.

public:
 property bool MethodParameters { bool get(); };
public:
 property bool MethodParameters { bool get(); };
public bool MethodParameters { get; }
member this.MethodParameters : bool
Public ReadOnly Property MethodParameters As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Vrátí true , zda by měly být zpracovány parametry metody. v opačném případě vrátí false (ignorovat parametry metody).

Poznámky

Tato vlastnost je dotazována analyzátorem, aby zjistila, zda by měla být v tomto konkrétním spuštění zahrnuta v parametrech metody a pokud ano, zpracovala tyto parametry s voláními StartParameters , EndParameters a NextParameter . Tato vlastnost prověřuje ParseReason a vrátí, true Pokud je MethodTip nebo QuickInfo .

Platí pro