LanguagePreferences.EnableMatchBraces Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví, zda jsou podporovány párové závorky.

public:
 property bool EnableMatchBraces { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool EnableMatchBraces { bool get(); void set(bool value); };
public bool EnableMatchBraces { get; set; }
member this.EnableMatchBraces : bool with get, set
Public Property EnableMatchBraces As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud jsou podporovány párové závorky, jinak false .

Poznámky

Tato vlastnost je přidružena k položce registru MatchBraces .

V základní metodě, i když tato vlastnost může být nastavena, není hodnota zapsána zpět do registru.

Platí pro