Source(LanguageService, IVsTextLines, Colorizer) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci Source třídy.

public:
 Source(Microsoft::VisualStudio::Package::LanguageService ^ service, Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsTextLines ^ textLines, Microsoft::VisualStudio::Package::Colorizer ^ colorizer);
public Source (Microsoft.VisualStudio.Package.LanguageService service, Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.IVsTextLines textLines, Microsoft.VisualStudio.Package.Colorizer colorizer);
new Microsoft.VisualStudio.Package.Source : Microsoft.VisualStudio.Package.LanguageService * Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.IVsTextLines * Microsoft.VisualStudio.Package.Colorizer -> Microsoft.VisualStudio.Package.Source
Public Sub New (service As LanguageService, textLines As IVsTextLines, colorizer As Colorizer)

Parametry

service
LanguageService

LanguageServiceObjekt reprezentující jazykovou službu, která řídí tuto instanci. To je povinné a nemůže být null .

textLines
IVsTextLines

IVsTextLinesObjekt představující zdrojový soubor. To je povinné a nemůže být null .

colorizer
Colorizer

ColorizerObjekt, který má být použit pro zvýrazňování syntaxe. To je povinné a nemůže být null .

Poznámky

SourceTřída--nebo vaše odvození této třídy – je vytvořena instance v implementaci CreateSource metody. Pokud odvodíte z Source třídy, nezapomeňte volat základní konstruktor.

Platí pro