Source.ColumnToVisiblePosition(Int32, Int32) Metoda

Definice

Získá pozici sloupce obrazovky odpovídající zadanému posunu znaků, přičemž vezme v úvahu velikost tabulátoru.

public:
 int ColumnToVisiblePosition(int line, int col);
public:
 int ColumnToVisiblePosition(int line, int col);
int ColumnToVisiblePosition(int line, int col);
public int ColumnToVisiblePosition (int line, int col);
member this.ColumnToVisiblePosition : int * int -> int
Public Function ColumnToVisiblePosition (line As Integer, col As Integer) As Integer

Parametry

line
Int32

Řádek zdroje, na který se má prohledat.

col
Int32

Posun do řádku zdroje.

Návraty

Int32

Pozice sloupce obrazovky, která odpovídá zadanému col parametru.

Poznámky

Tato metoda vezme v úvahu aktuální nastavení velikosti tabulátoru a odpovídající zarážky tabulátoru.

Tato metoda je opakem VisiblePositionToColumn metody.

Platí pro