Source.CompletionSet Vlastnost

Definice

Získá CompletionSet kolekci použitou pro tuto instanci Source třídy.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Package::CompletionSet ^ CompletionSet { Microsoft::VisualStudio::Package::CompletionSet ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Package.CompletionSet CompletionSet { get; }
member this.CompletionSet : Microsoft.VisualStudio.Package.CompletionSet
Public ReadOnly Property CompletionSet As CompletionSet

Hodnota vlastnosti

CompletionSet

CompletionSetObjekt vytvořený v konstruktoru.

Poznámky

CompletionSetObjekt je vytvořen v konstruktoru voláním CreateCompletionSet metody. Sada dokončování slouží k údržbě seznamu členů pro podporu dokončování IntelliSense.

Platí pro