Source.GetLine(Int32) Metoda

Definice

Získá text na zadaném řádku.

public:
 System::String ^ GetLine(int line);
public:
 Platform::String ^ GetLine(int line);
std::wstring GetLine(int line);
public string GetLine (int line);
member this.GetLine : int -> string
Public Function GetLine (line As Integer) As String

Parametry

line
Int32

Číslo řádku, pro který má být získán text.

Návraty

String

Text na zadaném čísle řádku Může to být prázdný řetězec.

Poznámky

Tato metoda předává volání GetLineText metody IVsTextLines objektu předanému Source konstruktoru třídy. Výjimka je vyvolána, pokud číslo řádku je mimo rozsah.

Platí pro