Source.GetLineCount Metoda

Definice

Získá počet řádků ve zdrojovém souboru.

public:
 int GetLineCount();
public:
 int GetLineCount();
int GetLineCount();
public int GetLineCount ();
member this.GetLineCount : unit -> int
Public Function GetLineCount () As Integer

Návraty

Int32

Číslo představující počet řádků ve zdrojovém souboru. Tato hodnota může být 0.

Poznámky

Tato metoda předává volání GetLineCount metody IVsTextLines objektu předanému Source konstruktoru třídy. Výjimka je vyvolána, pokud číslo řádku je mimo rozsah.

Platí pro