Source.GetNewLine(Int32) Metoda

Definice

Získá znak nového řádku použitý na konci zadaného řádku.

public:
 System::String ^ GetNewLine(int line);
public:
 Platform::String ^ GetNewLine(int line);
std::wstring GetNewLine(int line);
public string GetNewLine (int line);
member this.GetNewLine : int -> string
Public Function GetNewLine (line As Integer) As String

Parametry

line
Int32

Číslo řádku, ze kterého se má získat nový znak řádku

Návraty

String

Znak nového řádku od konce řádku

Poznámky

Tato metoda volá GetLineDataEx metodu na IVsTextLines objekt předaný Source konstruktoru třídy. V závislosti na vrácené hodnotě z GetLineDataEx je určena odpovídající řetězec. Možné návratové hodnoty jsou "\r\n" (výchozí), "\r" (návrat na řádku), "\n" (odřádkování), "\u2028" (oddělovač řádků Unicode) a "\u2029" (oddělovač odstavců Unicode).

Výjimka je vyvolána, pokud číslo řádku je mimo rozsah.

Platí pro