Source.LanguageService Vlastnost

Definice

Získá službu jazyka přidruženou ke zdrojovému souboru.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Package::LanguageService ^ LanguageService { Microsoft::VisualStudio::Package::LanguageService ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Package.LanguageService LanguageService { get; }
member this.LanguageService : Microsoft.VisualStudio.Package.LanguageService
Public ReadOnly Property LanguageService As LanguageService

Hodnota vlastnosti

LanguageService

LanguageServiceObjekt předaný konstruktoru.

Poznámky

Tato vlastnost umožňuje Source třídě volat do LanguageService třídy.

Platí pro