Source.NormalizeNewlines(String, String) Metoda

Definice

Převede newlines v zadaném textu na zadaný nový řádek.

public:
 System::String ^ NormalizeNewlines(System::String ^ input, System::String ^ newline);
public:
 Platform::String ^ NormalizeNewlines(Platform::String ^ input, Platform::String ^ newline);
std::wstring NormalizeNewlines(std::wstring const & input, std::wstring const & newline);
public string NormalizeNewlines (string input, string newline);
member this.NormalizeNewlines : string * string -> string
Public Function NormalizeNewlines (input As String, newline As String) As String

Parametry

input
String

Text, ve kterém se má převést newlines

newline
String

Nový řádek, který se má převést

Návraty

String

Vrátí řetězec obsahující převedený text.

Poznámky

Tato metoda slouží k převodu konců řádků, kanálů čar a návratových a řádkových přechodů na zadaný řetězec nového řádku.

Platí pro