Source.OnChangeLineText(TextLineChange[], Int32) Metoda

Definice

Volá se, když se změní text čáry.

public:
 virtual void OnChangeLineText(cli::array <Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextLineChange> ^ lineChange, int last);
public:
 virtual void OnChangeLineText(Platform::Array <Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextLineChange> ^ lineChange, int last);
 virtual void OnChangeLineText(std::Array <Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextLineChange> const & lineChange, int last);
public virtual void OnChangeLineText (Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.TextLineChange[] lineChange, int last);
abstract member OnChangeLineText : Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.TextLineChange[] * int -> unit
override this.OnChangeLineText : Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.TextLineChange[] * int -> unit
Public Overridable Sub OnChangeLineText (lineChange As TextLineChange(), last As Integer)

Parametry

lineChange
TextLineChange[]

TextLineChangeObjekt, který popisuje řádek, který byl změněn.

last
Int32

Nenulové, pokud je poslední řádek zdroje zahrnut do změny; v opačném případě je to nula.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda je volána, když dojde ke změně jednoho nebo více řádků v rámci jedné operace.

Tato metoda je implementací IVsTextLinesEvents OnChangeLineText metody.

Základní metoda přidá změněné rozpětí řádku do seznamu rozsahy nevyřízených řádků.

Platí pro