Source.ProcessHiddenRegions(ArrayList) Metoda

Definice

Aktualizuje všechny skryté oblasti na základě daného seznamu skrytých oblastí.

public:
 virtual void ProcessHiddenRegions(System::Collections::ArrayList ^ hiddenRegions);
public virtual void ProcessHiddenRegions (System.Collections.ArrayList hiddenRegions);
abstract member ProcessHiddenRegions : System.Collections.ArrayList -> unit
override this.ProcessHiddenRegions : System.Collections.ArrayList -> unit
Public Overridable Sub ProcessHiddenRegions (hiddenRegions As ArrayList)

Parametry

hiddenRegions
ArrayList

ArrayListObjekt, který IVsHiddenRegion popisuje nové skryté oblasti, které mají být přidány.

Poznámky

Tato metoda se volá, aby se aktualizovaly všechny skryté oblasti ve zdroji se seznamem nových oblastí.

Základní metoda neprovádí žádnou akci, pokud se OutliningEnabled vlastnost vrátí false . V opačném případě základní metoda sloučí nový seznam se stávajícím seznamem a vynutí aktualizaci zobrazení. Existující seznam skrytých oblastí je získán z IVsHiddenTextSession vrácených z GetHiddenTextSession metody.

Další informace o skrytých oblastech najdete v tématu popisujícím sbalení služby starší verze jazyka .

Platí pro