Source.RemoveHiddenRegions Metoda

Definice

Odebere všechny skryté oblasti z aktuálního zobrazení.

public:
 virtual void RemoveHiddenRegions();
public:
 virtual void RemoveHiddenRegions();
 virtual void RemoveHiddenRegions();
public virtual void RemoveHiddenRegions ();
abstract member RemoveHiddenRegions : unit -> unit
override this.RemoveHiddenRegions : unit -> unit
Public Overridable Sub RemoveHiddenRegions ()

Poznámky

Tato metoda odebere všechny skryté oblasti, což způsobí, že se celý zdroj bude zobrazovat.

Základní metoda používá IVsHiddenTextSession objekt vrácený z GetHiddenTextSession metody k zobrazení výčtu všech skrytých oblastí a jejich označení jako viditelných.

Platí pro