Source.SetUserData(Guid, Object) Metoda

Definice

Nastaví zadanou vlastnost uživatelských dat na danou hodnotu.

public:
 void SetUserData(Guid % key, System::Object ^ data);
public void SetUserData (ref Guid key, object data);
member this.SetUserData : Guid * obj -> unit
Public Sub SetUserData (ByRef key As Guid, data As Object)

Parametry

key
Guid

Identifikátor GUID vlastnosti uživatelských dat, pro kterou má být nastavena hodnota.

data
Object

objectPředstavuje hodnotu, která se má nastavit.

Poznámky

Tato metoda získá IVsUserData rozhraní z IVsTextLines objektu (který byl předán Source konstruktoru třídy) a poté zavolá SetData metodu s daným identifikátorem GUID a hodnotou.

Podívejte se na GetUserData metodu pro podporované identifikátory GUID.

Platí pro