TokenInfo.Token Vlastnost

Definice

Určuje ID tokenu, jak je reprezentované TokenInfo objektem.

public:
 property int Token { int get(); void set(int value); };
public:
 property int Token { int get(); void set(int value); };
public int Token { get; set; }
member this.Token : int with get, set
Public Property Token As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vrací celé číslo určující ID tokenu.

Poznámky

ID tokenu představuje konkrétní token jazyka a je specifický pro používaný skener nebo analyzátor. Tuto možnost můžete použít například k rychlému vyhledání konkrétního tokenu ve stromové struktuře analýzy, pokud je potřeba více informací o tomto tokenu, než může být reprezentované ve TokenInfo třídě.

Třídy služby jazyka spravovaného balíčku rozhraní nepoužívají tuto vlastnost.

Platí pro