TokenInfo.Type Vlastnost

Definice

Určuje typ tokenu.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Package::TokenType Type { Microsoft::VisualStudio::Package::TokenType get(); void set(Microsoft::VisualStudio::Package::TokenType value); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Package::TokenType Type { Microsoft::VisualStudio::Package::TokenType get(); void set(Microsoft::VisualStudio::Package::TokenType value); };
public Microsoft.VisualStudio.Package.TokenType Type { get; set; }
member this.Type : Microsoft.VisualStudio.Package.TokenType with get, set
Public Property Type As TokenType

Hodnota vlastnosti

TokenType

Vrací hodnotu z TokenType výčtu.

Poznámky

Váš skener by měl splňovat význam stávajících hodnot ve TokenType výčtu jako výchozí třídy služby spravovaného balíčku, které tyto hodnoty používají na mnoha místech. V případě potřeby můžete přidat další typy, ale nejprve použít stávající typy.

Platí pro