MultiplyingConverter Třída

Definice

Převaděč, který vrátí produkt svých vstupů.A converter that returns the product of its inputs.

public ref class MultiplyingConverter : Microsoft::VisualStudio::PlatformUI::MathConverter
public class MultiplyingConverter : Microsoft.VisualStudio.PlatformUI.MathConverter
type MultiplyingConverter = class
    inherit MathConverter
Public Class MultiplyingConverter
Inherits MathConverter
Dědičnost
MultiplyingConverter

Konstruktory

MultiplyingConverter()

Vlastnosti

DefaultValue

Metody

ConvertOverride(IEnumerable<Double>)

Vrátí součin všech prvků v valuesReturns the product of all the elements in values

Explicitní implementace rozhraní

IMultiValueConverter.Convert(Object[], Type, Object, CultureInfo)

Vrátí výsledek matematické operace na všech prvcích v values a také parameter (Pokud je k dispozici).Returns the result of a math operation on all the elements in values, as well as parameter (if provided).

(Zděděno od MathConverter)
IMultiValueConverter.ConvertBack(Object, Type[], Object, CultureInfo) (Zděděno od MathConverter)
IValueConverter.Convert(Object, Type, Object, CultureInfo)

Vrátí výsledek matematické operace v value a parameter .Returns the result of a math operation on value and parameter.

(Zděděno od MathConverter)
IValueConverter.ConvertBack(Object, Type, Object, CultureInfo) (Zděděno od MathConverter)

Platí pro