ValueConverter<TSource,TTarget> Třída

Definice

Tento typ je předaný z MS.VS.Shell.xx.dll

generic <typename TSource, typename TTarget>
public ref class ValueConverter : System::Windows::Data::IValueConverter
public class ValueConverter<TSource,TTarget> : System.Windows.Data.IValueConverter
type ValueConverter<'Source, 'arget> = class
    interface IValueConverter
Public Class ValueConverter(Of TSource, TTarget)
Implements IValueConverter

Parametry typu

TSource
TTarget
Dědičnost
ValueConverter<TSource,TTarget>
Odvozené
Implementuje

Konstruktory

ValueConverter<TSource,TTarget>()

Jenom interní použití Microsoftu.

Metody

Convert(Object, Type, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.

Convert(TSource, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.

ConvertBack(Object, Type, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.

ConvertBack(TTarget, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.

Platí pro