VisibleIfNotEmptyCollectionConverter Třída

Definice

Jenom interní použití Microsoftu.Microsoft internal use only.

public ref class VisibleIfNotEmptyCollectionConverter : Microsoft::VisualStudio::PlatformUI::ValueConverter<Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUICollection ^, System::Windows::Visibility>
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class VisibleIfNotEmptyCollectionConverter : Microsoft::VisualStudio::PlatformUI::ValueConverter<Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUICollection, System::Windows::Visibility>
public class VisibleIfNotEmptyCollectionConverter : Microsoft.VisualStudio.PlatformUI.ValueConverter<Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUICollection,System.Windows.Visibility>
type VisibleIfNotEmptyCollectionConverter = class
    inherit ValueConverter<IVsUICollection, Visibility>
Public Class VisibleIfNotEmptyCollectionConverter
Inherits ValueConverter(Of IVsUICollection, Visibility)
Dědičnost
VisibleIfNotEmptyCollectionConverter

Konstruktory

VisibleIfNotEmptyCollectionConverter()

Jenom interní použití Microsoftu.Microsoft internal use only.

Vlastnosti

VisibilityIfEmpty

Jenom interní použití Microsoftu.Microsoft internal use only.

Metody

Convert(IVsUICollection, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.Microsoft internal use only.

Convert(Object, Type, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.Microsoft internal use only.

(Zděděno od ValueConverter<TSource,TTarget>)
Convert(TSource, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.Microsoft internal use only.

(Zděděno od ValueConverter<TSource,TTarget>)
ConvertBack(Object, Type, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.Microsoft internal use only.

(Zděděno od ValueConverter<TSource,TTarget>)
ConvertBack(TTarget, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.Microsoft internal use only.

(Zděděno od ValueConverter<TSource,TTarget>)

Platí pro