RemoteSettingsFilterProvider.GetBranchBuildFrom Metoda

Definice

Větev aplikace (specifická a prázdná řetězec, pokud není k dispozici).Branch of the application (VS specific - empty string if not applicable).

public:
 virtual System::String ^ GetBranchBuildFrom();
public virtual string GetBranchBuildFrom ();
abstract member GetBranchBuildFrom : unit -> string
override this.GetBranchBuildFrom : unit -> string
Public Overridable Function GetBranchBuildFrom () As String

Návraty

String

Platí pro