DiagnosticCollection.DocumentVersionNumber Vlastnost

Definice

Získá číslo verze dokumentu.Gets the version number of the document.

public:
 property int DocumentVersionNumber { int get(); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Order=1)]
public int DocumentVersionNumber { get; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember(Order=1)>]
member this.DocumentVersionNumber : int
Public ReadOnly Property DocumentVersionNumber As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32
Atributy

Platí pro