ISolutionService.ProjectsUnloaded Událost

Definice

Je aktivována, když dojde k uvolnění projektu.Raised when a project is unloaded.

public:
 event EventHandler<Microsoft::VisualStudio::RpcContracts::Solution::ProjectsUnloadedEventArgs ^> ^ ProjectsUnloaded;
event EventHandler<Microsoft.VisualStudio.RpcContracts.Solution.ProjectsUnloadedEventArgs> ProjectsUnloaded;
member this.ProjectsUnloaded : EventHandler<Microsoft.VisualStudio.RpcContracts.Solution.ProjectsUnloadedEventArgs> 
Event ProjectsUnloaded As EventHandler(Of ProjectsUnloadedEventArgs) 

Event Type

EventHandler<ProjectsUnloadedEventArgs>

Platí pro