IExplorerNodeTypeExtension Rozhraní

Definice

Představuje rozšíření uzlu v hierarchii připojení služby SharePoint uzlů v Průzkumník serveru.

public interface IExplorerNodeTypeExtension

Příklady

Datum Historie Důvod
Květen 2010 Přidání nových poznámek s odkazy na témata, která ukazují, jak implementovat toto rozhraní Rozšíření informací

Poznámky

Implementujte toto rozhraní, abyste rozšířili existující typ uzlu. Další informace najdete v tématu Postup: rozšiřování uzlu služby SharePoint v Průzkumník serveru.

Třídy, které implementují toto rozhraní, musí zahrnovat System.ComponentModel.Composition.ExportAttribute a, které ExplorerNodeTypeAttribute mají být zjišťovány v aplikaci Visual Studio.

Metody

Initialize(IExplorerNodeType)

Inicializuje rozšíření uzlu.

Platí pro