IExplorerNodeTypeProvider.InitializeType(IExplorerNodeTypeDefinition) Metoda

Definice

Inicializuje nový typ uzlu.

public void InitializeType (Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Explorer.IExplorerNodeTypeDefinition typeDefinition);

Parametry

typeDefinition
IExplorerNodeTypeDefinition

Definice nového typu uzlu.

Poznámky

Můžete zpracovávat události a nastavit vlastnosti typeDefinition parametru pro definování chování uzlu. Můžete například určit ikonu nebo text uzlu a můžete zpracovat následující události:

Tato metoda je volána jednou pro každou IExplorerNodeTypeProvider implementaci.

Platí pro