IPolicyItem.Assemblies Vlastnost

Definice

Načte sestavení přidružená k položce zásad zabezpečení přístupu kódu (CAS).Gets the assemblies associated with the code access security (CAS) policy item.

public Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Packages.ICodeAccessSecurityAssemblyCollection Assemblies { get; }

Hodnota vlastnosti

ICodeAccessSecurityAssemblyCollection

Kolekce představující sestaveníA collection representing assemblies.

Platí pro