BuildTask.OnCheckParameters Metoda

Definice

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu sady Office a služby SharePoint a není určeno k použití přímo z kódu.This API supports the Office and SharePoint infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

protected virtual void OnCheckParameters ();

Platí pro