SetPackagingProperties.WorkflowDebuggingClientSecret Vlastnost

Definice

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu sady Office a služby SharePoint a není určeno k použití přímo z kódu.This API supports the Office and SharePoint infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

[Microsoft.Build.Framework.Output]
public string WorkflowDebuggingClientSecret { get; }

Hodnota vlastnosti

String

Nepoužívat.Do not use.

Atributy

Platí pro