FolderEventArgs Třída

Definice

public ref class FolderEventArgs : EventArgs
public class FolderEventArgs : EventArgs
type FolderEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class FolderEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
FolderEventArgs

Konstruktory

FolderEventArgs(String)

Vlastnosti

FolderPath

Název složkyThe name of the folder

Platí pro