OpenSolutionEventArgs Třída

Definice

Argumenty události pro události OpenSolution

public ref class OpenSolutionEventArgs : EventArgs
public class OpenSolutionEventArgs : EventArgs
type OpenSolutionEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class OpenSolutionEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
OpenSolutionEventArgs

Konstruktory

OpenSolutionEventArgs(Boolean)

Vytvoří instanci nové instance třídy OpenSolutionEventArgs.

Vlastnosti

IsNewSolution

Určuje, zda je řešení nové.

Platí pro