QueryChangeProjectParentEventArgs.NewParentHierarchy Vlastnost

Definice

Získá novou nadřazenou hierarchii.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsHierarchy ^ NewParentHierarchy { Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsHierarchy ^ get(); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsHierarchy ^ NewParentHierarchy { Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsHierarchy ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsHierarchy NewParentHierarchy { get; }
member this.NewParentHierarchy : Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsHierarchy
Public ReadOnly Property NewParentHierarchy As IVsHierarchy

Hodnota vlastnosti

IVsHierarchy

Vrací objekt IVsHierarchy.

Platí pro