QueryCloseProjectEventArgs Třída

Definice

Argumenty události pro události QueryCloseProject

public ref class QueryCloseProjectEventArgs : Microsoft::VisualStudio::Shell::Events::CancelHierarchyEventArgs
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class QueryCloseProjectEventArgs : Microsoft::VisualStudio::Shell::Events::CancelHierarchyEventArgs
public class QueryCloseProjectEventArgs : Microsoft.VisualStudio.Shell.Events.CancelHierarchyEventArgs
type QueryCloseProjectEventArgs = class
    inherit CancelHierarchyEventArgs
Public Class QueryCloseProjectEventArgs
Inherits CancelHierarchyEventArgs
Dědičnost
QueryCloseProjectEventArgs

Konstruktory

QueryCloseProjectEventArgs(IVsHierarchy, Boolean)

Vytvoří instanci nové instance třídy QueryCloseProjectEventArgs.

Vlastnosti

Hierarchy

Získá hierarchii.

(Zděděno od CancelHierarchyEventArgs)
IsRemoving

Určuje, zda je projekt odebírán.

Platí pro