FilterDescendantBehavior Výčet

Definice

Určuje chování následníka při zahrnutí položek ve filtrovaném stromu.Specifies the descendant behavior when including items in a filtered tree.

public enum class FilterDescendantBehavior
public enum class FilterDescendantBehavior
enum FilterDescendantBehavior
public enum FilterDescendantBehavior
type FilterDescendantBehavior = 
Public Enum FilterDescendantBehavior
Dědičnost
FilterDescendantBehavior

Pole

ExcludeDescendantsByDefault 0

Vyloučí následníky ve výchozím nastavení ve filtrovaném stromu.Exclude descendants, by default, in the filtered tree.

IncludeDescendantsByDefault 1

Zahrnout následovníky ve výchozím nastavení ve filtrovaném stromové struktuře.Include descendants, by default, in the filtered tree.

Platí pro