__VSLITETREEOPTS2 Výčet

Definice

Vytvoří výčet možností pro ovládací prvky stromové struktury v aplikaci Visual Studio.Enumerates options for tree controls in Visual Studio.

public enum class __VSLITETREEOPTS2
public enum class __VSLITETREEOPTS2
enum __VSLITETREEOPTS2
public enum __VSLITETREEOPTS2
type __VSLITETREEOPTS2 = 
Public Enum __VSLITETREEOPTS2
Dědičnost
__VSLITETREEOPTS2

Pole

LT_ENABLEEXPLORERTHEME 4

Použijte stromy s motivy, jako je Průzkumník.Use trees with themes like Explorer.

Platí pro