IVsAssemblyReferenceProviderContext.Tabs Vlastnost

Definice

Určuje sadu karet, které se mají zobrazit.Specifies the set of tabs to show. Výchozí hodnota pro všechny karty.Defaults to all tabs.

public:
 property System::UInt32 Tabs { System::UInt32 get(); void set(System::UInt32 value); };
public:
 property unsigned int Tabs { unsigned int get(); void set(unsigned int value); };
[System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.VSASSEMBLYPROVIDERTAB")]
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743812)]
public uint Tabs { get; set; }
[<System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.VSASSEMBLYPROVIDERTAB")>]
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743812)>]
member this.Tabs : uint32 with get, set
Public Property Tabs As UInteger

Hodnota vlastnosti

UInt32
Atributy

Platí pro