IVsExtensibleObject Rozhraní

Definice

Vrátí automatizační objekt specifický pro VSPackage v určitých bodech v modelu automatizace.

public interface class IVsExtensibleObject
public interface class IVsExtensibleObject
__interface IVsExtensibleObject
[System.Runtime.InteropServices.Guid("D2C45F92-23B5-408B-B41D-D4365FB7EDA8")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)]
public interface IVsExtensibleObject
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("D2C45F92-23B5-408B-B41D-D4365FB7EDA8")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)>]
type IVsExtensibleObject = interface
Public Interface IVsExtensibleObject
Odvozené
Atributy

Poznámky

Implementujte buď IVsExtensibleObject nebo IExtensibleObject , pokud chcete model automatizace zvětšit pomocí přizpůsobeného objektu v okně nástrojů nebo okně dokumentu.

Prostředí volá metodu, GetAutomationObject když se uživatel automatizace pokusí použít objekt automatizace vašeho VSPackage.

Podívejte se na ilustrace implementace tohoto rozhraní v základní ukázce pro úpravy.

Poznámky pro implementátory

Implementujte toto rozhraní, pokud chcete model automatizace zvětšit pomocí přizpůsobeného objektu v okně nástrojů nebo okně dokumentu.

Metody

GetAutomationObject(String, Object)

Vrátí automatizační objekt.

Platí pro