IVsOutputWindowPane.Hide Metoda

Definice

Skryje podokno výstupní okno.

public:
 int Hide();
public:
 int Hide();
int Hide();
public int Hide ();
abstract member Hide : unit -> int
Public Function Hide () As Integer

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK . Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.

Poznámky

Tato metoda zpřístupňuje podokno výstupního okna jako nedostupné.

Platí pro