IVsRegisterUIFactories.RegisterUIFactory(Guid, IVsUIFactory) Metoda

Definice

Zaregistruje objekt pro vytváření uživatelského rozhraní.Registers the UI factory.

public:
 int RegisterUIFactory(Guid % guid, Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIFactory ^ pUIFactory);
public int RegisterUIFactory (ref Guid guid, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUIFactory pUIFactory);
abstract member RegisterUIFactory : Guid * Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUIFactory -> int
Public Function RegisterUIFactory (ByRef guid As Guid, pUIFactory As IVsUIFactory) As Integer

Parametry

guid
Guid

pro Globálně jedinečný identifikátor nového objektu pro vytváření.[in] A globally unique identifier for the new factory.

pUIFactory
IVsUIFactory

pro Ukazatel na objekt factory.[in] Pointer to the factory object.

Návraty

Int32

Vrátí S_OK, pokud byl nový objekt factory správně zaregistrován, jinak kód chyby.Returns S_OK if the new factory was properly registered, otherwise an error code.

Platí pro