IVsUICollection Rozhraní

Definice

Představuje kolekci zdrojů dat uživatelského rozhraní.

public interface class IVsUICollection : Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUISimpleDataSource
public interface class IVsUICollection : Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUISimpleDataSource
__interface IVsUICollection : Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUISimpleDataSource
public interface IVsUICollection : Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUISimpleDataSource
type IVsUICollection = interface
    interface IVsUISimpleDataSource
Public Interface IVsUICollection
Implements IVsUISimpleDataSource
Odvozené
Implementuje

Metody

AdviseCollectionChangeEvents(IVsUICollectionChangeEvents, UInt32)

Zaregistruje se na události kolekce.

Close()

Uzavře kolekci.

EnumVerbs(IVsUIEnumDataSourceVerbs)

Vrátí výčet sloves pro zdroj dat.

get_Count(UInt32)

Vrátí počet položek v kolekci.

GetItem(UInt32, IVsUIDataSource)

Načte položku z kolekce.

Invoke(String, Object, Object)

Provede operaci na zdroji dat.

UnadviseCollectionChangeEvents(UInt32)

Zastaví indikaci událostí kolekce.

Platí pro