IVsUpgradeLogger Rozhraní

Definice

Oznamuje chyby a informativní zprávy.

public interface class IVsUpgradeLogger
public interface class IVsUpgradeLogger
__interface IVsUpgradeLogger
[System.Runtime.InteropServices.Guid("AE88C42E-B3D6-4FEC-9C63-C9F1B28233EA")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)]
public interface IVsUpgradeLogger
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("AE88C42E-B3D6-4FEC-9C63-C9F1B28233EA")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)>]
type IVsUpgradeLogger = interface
Public Interface IVsUpgradeLogger
Atributy

Poznámky

Jako protokolovací nástroj pro upgrade je toto rozhraní používáno implementací IVsProjectUpgradeViaFactory k hlášení chyb a informativních zpráv.

Metody

Flush()

Vymaže nebo vyprázdní vyrovnávací paměť protokolu upgradu.

LogMessage(UInt32, String, String, String)

Zaznamená zprávu do souboru protokolu upgradu projektu.

Platí pro