IVsWindowSearch.ProvideSearchSettings(IVsUIDataSource) Metoda

Definice

Umožňuje, aby hostitel vyhledávání v okně získal možnost přepsatelné možnosti vyhledávání.Allows the window search host to obtain overridable search options.

public:
 void ProvideSearchSettings(Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIDataSource ^ pSearchSettings);
public:
 void ProvideSearchSettings(Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIDataSource ^ pSearchSettings);
void ProvideSearchSettings(Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIDataSource const & pSearchSettings);
public void ProvideSearchSettings (Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUIDataSource pSearchSettings);
abstract member ProvideSearchSettings : Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUIDataSource -> unit
Public Sub ProvideSearchSettings (pSearchSettings As IVsUIDataSource)

Parametry

pSearchSettings
IVsUIDataSource

Možnosti vyhledávání.The search options.

Platí pro