IVsXMLMemberData5.GetFilterPriority(Int32) Metoda

Definice

Získá prioritu filtru.Gets the priority of a filter.

public:
 int GetFilterPriority([Runtime::InteropServices::Out] int % piFilterPriority);
int GetFilterPriority([Runtime::InteropServices::Out] int & piFilterPriority);
public int GetFilterPriority (out int piFilterPriority);
abstract member GetFilterPriority : int -> int
Public Function GetFilterPriority (ByRef piFilterPriority As Integer) As Integer

Parametry

piFilterPriority
Int32

mimo Priorita filtru.[out] The filter priority.

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK .If the method succeeds, it returns S_OK. Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.If it fails, it returns an error code.

Implementuje

Platí pro