SYSTEMTIME.wSecond Pole

Definice

Určuje aktuální sekundu.Specifies the current second.

public: System::UInt16 wSecond;
public: unsigned short wSecond;
unsigned short wSecond;
[System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.WORD")]
public ushort wSecond;
[<System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.WORD")>]
val mutable wSecond : uint16
Public wSecond As UShort 

Hodnota pole

UInt16
Atributy

Platí pro