VSQEQS_FILE_ATTRIBUTE_DATA.nFileSizeLow Pole

Definice

Minimální počet 32 bitů velikosti souboru.Low 32 bits of the file size.

public: System::UInt32 nFileSizeLow;
public: unsigned int nFileSizeLow;
unsigned int nFileSizeLow;
[System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.DWORD")]
public uint nFileSizeLow;
[<System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.DWORD")>]
val mutable nFileSizeLow : uint32
Public nFileSizeLow As UInteger 

Hodnota pole

UInt32
Atributy

Poznámky

Podpis COMCOM Signature

Z IVsQueryEditQuerySave2. idl:From IVsQueryEditQuerySave2.idl:

DWORD    nFileSizeLow;  

Společně s nFileSizeHigh formuláři je 64 hodnota, která představuje délku souboru.Together with nFileSizeHigh forms a 64-bit value to represent file length.

Platí pro