IWpfAccountPicker Rozhraní

Definice

Představuje ovládací prvek pro výběr účtu Windows Presentation Foundation, který poskytuje IVsAccountManagementService .Represents the Windows Presentation Foundation account picker control provided by IVsAccountManagementService.

public interface class IWpfAccountPicker : IDisposable, System::ComponentModel::INotifyPropertyChanged
public interface IWpfAccountPicker : IDisposable, System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged
type IWpfAccountPicker = interface
    interface IDisposable
    interface INotifyPropertyChanged
Public Interface IWpfAccountPicker
Implements IDisposable, INotifyPropertyChanged
Odvozené
Implementuje

Vlastnosti

Control

Získá ovládací prvek pro výběr účtu Windows Presentation Foundation.Gets the Windows Presentation Foundation account picker control.

SelectedAccount

Získá nebo nastaví účet vybraný pro ovládací prvek pro výběr účtu.Gets or sets the account being selected for the account picker control.

SelectedAccountAuthenticationState

Určuje, zda IWpfAccountPicker. SelectedAccount vyžaduje opakované ověření.Determines whether the IWpfAccountPicker.SelectedAccount needs re-authentication.

Platí pro