OleMenuCmdEventArgs Konstruktory

Definice

Přetížení

OleMenuCmdEventArgs(Object, IntPtr)

Inicializuje novou instanci OleMenuCmdEventArgs zadaných parametrů in a out.Initializes a new instance of OleMenuCmdEventArgs the specified in and out parameters.

OleMenuCmdEventArgs(Object, IntPtr, OLECMDEXECOPT)

Inicializuje novou instanci OleMenuCmdEventArgs se zadanými parametry a možnostmi.Initializes a new instance of OleMenuCmdEventArgs with the specified parameters and options.

OleMenuCmdEventArgs(Object, IntPtr)

Inicializuje novou instanci OleMenuCmdEventArgs zadaných parametrů in a out.Initializes a new instance of OleMenuCmdEventArgs the specified in and out parameters.

public:
 OleMenuCmdEventArgs(System::Object ^ inParam, IntPtr outParam);
public OleMenuCmdEventArgs (object inParam, IntPtr outParam);
new Microsoft.VisualStudio.Shell.OleMenuCmdEventArgs : obj * nativeint -> Microsoft.VisualStudio.Shell.OleMenuCmdEventArgs
Public Sub New (inParam As Object, outParam As IntPtr)

Parametry

inParam
Object

Vstupní parametry pro funkci příkazu.The input parameters to the command function.

outParam
IntPtr

Ukazatel na parametr vrácený funkcí.A pointer to the parameter returned by the function.

Platí pro

OleMenuCmdEventArgs(Object, IntPtr, OLECMDEXECOPT)

Inicializuje novou instanci OleMenuCmdEventArgs se zadanými parametry a možnostmi.Initializes a new instance of OleMenuCmdEventArgs with the specified parameters and options.

public:
 OleMenuCmdEventArgs(System::Object ^ inParam, IntPtr outParam, Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::OLECMDEXECOPT options);
public OleMenuCmdEventArgs (object inParam, IntPtr outParam, Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.OLECMDEXECOPT options);
new Microsoft.VisualStudio.Shell.OleMenuCmdEventArgs : obj * nativeint * Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.OLECMDEXECOPT -> Microsoft.VisualStudio.Shell.OleMenuCmdEventArgs
Public Sub New (inParam As Object, outParam As IntPtr, options As OLECMDEXECOPT)

Parametry

inParam
Object

Parametr in.The in parameter.

outParam
IntPtr

Výstupní parametr.The out parameter.

options
OLECMDEXECOPT

Sada OLECMDEXECOPT hodnot.The set of OLECMDEXECOPT values.

Platí pro