ProvideDependentAssemblyAttribute.Register(RegistrationAttribute+RegistrationContext) Metoda

Definice

Zaregistruje tento atribut s daným kontextem.Registers this attribute with the given context.

public:
 override void Register(Microsoft::VisualStudio::Shell::RegistrationAttribute::RegistrationContext ^ context);
 override void Register(Microsoft::VisualStudio::Shell::RegistrationAttribute::RegistrationContext const & context);
public override void Register (Microsoft.VisualStudio.Shell.RegistrationAttribute.RegistrationContext context);
override this.Register : Microsoft.VisualStudio.Shell.RegistrationAttribute.RegistrationContext -> unit
Public Overrides Sub Register (context As RegistrationAttribute.RegistrationContext)

Parametry

context
RegistrationAttribute.RegistrationContext

A RegistrationAttribute.RegistrationContext poskytuje nástroj pro externí registraci.A RegistrationAttribute.RegistrationContext provided by an external registration tool. Kontext lze použít k vytvoření klíčů registru, aktivitě registrace protokolu a získání informací o registrované součásti.The context can be used to create registry keys, log registration activity, and obtain information about the component being registered.

Poznámky

contextObsahuje umístění, kde se mají umístit informace o registraci.The context contains the location where the registration information should be placed. Obsahuje také další informace, jako je registrovaný typ a informace o cestě.It also contains other information, such as the type being registered and path information.

Platí pro