ITableColumnDefinition.IsResizable Vlastnost

Definice

Určuje, zda uživatel může změnit šířku sloupce pomocí výchozího uživatelského rozhraní.Indicates whether the user can change the column's width using the default UI.

public:
 property bool IsResizable { bool get(); };
public:
 property bool IsResizable { bool get(); };
public bool IsResizable { get; }
member this.IsResizable : bool
Public ReadOnly Property IsResizable As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Vrací objekt Boolean.Returns Boolean.

Platí pro