StandardTableKeyNames.ErrorSource Pole

Definice

Zdroj chyby položky (např. "Build").The entry's error source (e.g. "Build"). Očekávaný datový typ je ErrorSource.Expected data type is ErrorSource.

public: System::String ^ ErrorSource;
std::wstring ErrorSource;
public const string ErrorSource;
val mutable ErrorSource : string
Public Const ErrorSource As String 

Hodnota pole

String

Poznámky

Očekávaný datový typ je ErrorSource .Expected data type is ErrorSource.

Z důvodů výkonu je lepší, pokud chcete vracet hodnoty, které byly zabalené při vrácení i přes výstupní objekt.It is better, for performance reasons, to return values that have been boxed when returning though an out object. Můžete najít ErrorSource Zálomené ekvivalenty v Microsoft. VisualStudio. Shell. TableManager. boxy.You can find boxed equivalents of ErrorSource in Microsoft.VisualStudio.Shell.TableManager.Boxes.

Platí pro