TaskProvider.TaskCollection.IndexOf(Task) Metoda

Definice

Získá index zadaného úkolu v kolekci.Gets the index of the specified task in the collection.

public:
 int IndexOf(Microsoft::VisualStudio::Shell::Task ^ task);
int IndexOf(Microsoft::VisualStudio::Shell::Task const & task);
public int IndexOf (Microsoft.VisualStudio.Shell.Task task);
member this.IndexOf : Microsoft.VisualStudio.Shell.Task -> int
Public Function IndexOf (task As Task) As Integer

Parametry

task
Task

Úkol, který chcete vyhledat.The task for which to search.

Návraty

Int32

Index úkoluThe index of the task.

Platí pro